Home Page Image
 
"Nije znanje znanje znati, već je znanje znanje dati!"
 

 

Za više informacija kliknite na fotografiju

 

 

Za više informacija kliknite na fotografiju


DA, TO SAM JA

Zovem se Lucija. Ime sam dobila po babi, maminoj mami. Zanimljivo je to što je moj tata Antun želeo da se tako zovem. Izgleda da su tih 60-ih godina prošlog veka zetovi voleli tašte.

Rođena sam 3. decembra 1967. godine u Rumi. Dok sam bila mala, moje ime mi se nije dopadalo. Više mi se sviđalo ime moje sestre - Anđelka. Njeno ime me je uvek asociralo na anđela (A koga ne bi?).

Mama Lela, Anđelka i ja

Za razliku od detinjstva danas mi se sviđa moje ime i s ponosom ga nosim.

Prezime dobijeno po rođenju je Barać, a ono drugo, dobijeno udajom, ali isto moje je - Tasić. Tako se i osećam. Polovina mene je Barać, druga polovina Tasić. Do 21. godine sam živela u Platičevu, mom rodnom mestu. Sada već više od polovine života živim u Valjevu. Opet pola - pola. Jedan deo mene jako voli Platičevo gde je moja rodna kuća, sestra, familija, drugarice i drugovi iz detinjstva, uspomene, moja osnovna škola, moja prva ljubav.... Drugi deo voli Valjevo gde je moj dom, moja porodica, moja prava i najveća ljubav, moji dragi prijatelji, posao .... Tako nekako uvek ispadam podeljena.

Osnovnu školu završila sam u Platičevu, Usmereno obrazovanje u Rumi, Pedagošku akademiju u Šapcu (1988.), a kasnije Učiteljski fakulte u Somboru (2004.).

Dvadeset godina radim u OŠ "Dragoljub Ilić" u Dračiću. Zadovoljna sam svojim poslom. Posao je važan deo života i jako je bitno da čovek voli ono što radi. Mene moj posao ispunjava. Volim da radim nove stvari sa decom, volim da eksperimentišem i istražujem...

Ipak najponosnija sam jer sam majka jednog divnog 21-ogodišnjaka Nikole. Nikola je moje svetlo u tami, smisao mog bitisanja, moja velika inspiracija .... Nikola mi je sve.

Podrška porodice, prijatelja i kolega mnogo mi znači.

 

RADNA BIOGRAFIJA

Lični podaci

Ime i prezime: Lucija Tasić

Datum i mesto rođenja: 3.decembar 1967. godine u Rumi

Bračno stanje: Udata, jedno dete

Obrazovanje: Visoko (Pedagoška akademija Šabac, Učiteljski fakultet u Somboru)

Odsek - smer: razredna nastava

Zanimanje: Profesor razredne nastave

Zvanje: Pedagoški savetnik

Radno iskustvo: 20 godina rada u oblasti osnovnog vaspitanja i obrazovanja na mestu nastavnika razredne nastave u OŠ "Dragoljub Ilić" u Dračiću. Od toga : 2 godine u nepodeljenoj školi (IO Prijezdić), 5 godina u kombinovanom odelljenju i nepodeljenoj školi, 13 godina u čistom odeljenju, a sada ponovo u kombinovanom odeljenju.

 

Podaci vezani za rad u okviru škole "Dragoljub Ilić" Dračić

1. Od 20 godina rada u školi, 16 godina član Školskog odbora, od čega 4 godine predsednik Školskog odbora. I u novom sazivu ponovo izabrana za predsednika Školskog odbora.

2. 8 godina bila sam predsednik Aktiva učitelja.

3. Član izvršnog veća Sindikata škole.

4. Član komisije za kulturnu i javnu delatnost škole.

5. Član komisije za izradu Godišnjeg plana rada škole.

6. Letopisac - 3 godine radila sam Letopis OŠ "Dragoljub Ilić"

 

Rad u školskim timovima

1. Tim za Školsko razvojno planiranje

2. Koordinator tima za Samovrednovanje i vrednovanje rada škole

3. Tim za inkluzivno obrazovanje i i individualni obrazovni plan.

 

Autorstvo

1. Autor i realizator seminara za učitelje, pedagoge, psihologe, direktore osnovnih škola, stručne saradnike i pedagoške asistente: Korelacija, integracija, zanimacija - integrativna nastava.

2. Kao kruna zalaganja za primenu inovativnih modela rada u nastavi i primene lutkarstva u redovnoj nastavi i vannastavnim aktivnostima, objavila sam knjigu "Lutka iz đačkog kutka".

3. Autor knjige poezije i dramskih tekstova za decu "Ispod neba deci treba".

 

Stručni radovi objavljeni u časopisu Obrazovna tehnologija (Beograd)

1. Integrativna nastava - "Čudesni svet životinja"

2. Integrativna nastava - "U svojoj smeđoj kosi jesen nosi"

3. Integrativna nastava u praksi

4. Lutkarstvo u redovnoj nastavi - Prikaz knjige "Lutka iz đačkog kutka"

 

Stručni članci objavljeni u Prosvetnom pregledu (Beograd) na strani Pedagoška praksa (Imam status stalnog saradnika Prosvetnog pregleda.)

1. To je naše selo (integrativna nastava)

2. Časovi pod jednim naslovom "Ribarčeta san" (integrativna nastava)

3. Igrajmo se i učimo (primena lutkarstva u redovnoj nastavi)

4.Sveti Sava i đaci (prikaz časa likovne kulture)

5. Dostojanstveno s pobedom i porazom (igrolika nastava - prolećni kviz)

6. 567 ružinih latica (korelativna nastava)

7. Igrajmo se i učimo (lutke na času)

8. Površina pravougaonika i kvadrata (Matematika kroz aktivno učenje)

 

Ostali članci u Prosvetnom pregledu

1. Lutke na času

2. Priznanja za malu školu

3. Tematski dani

 

Učešće na trininama

1. U okviru asocijacije mladih seoskih škola održala sam prezentaciju "Tematski dani - integrativna nastava". Tribina pod naszivom "Aktuelni problemi seoskog školstva" bila je organizovana u Mionici (2008.), a prisustvovali su dr Ivan Ivić i Milena Dorić.

 

Radu oblasti vaspitanja i obrazovanja - Stručno usavršavanje (obuke, seminari)

1. Novi školski program - Implementacija kurikuluma

2. Izrada školskog programa i evaluacija u obrazovanju

3. Podrška vođenju Dnevnika evidencije obrazovno-vaspitnog rada i primeni opisnog ocenjivanja u prvom razredu osnovne škole

4. Permanentno stručno usavršavanje - potrebe i mogućnosti učitelja Srbije

5. Metodika nastave srpskog jezika i književnosti u mlađim razredima osnovne škole

6. Roditelj, prijatelj, saradnik

7. Aktivno učenje 1.deo

8. Aktivno učenje 2. deo

9. Dodatna nastava matematike u mlađim razredima osnovne škole

10. Inovativni modeli rada u nastavi

11. Planiranje i realizacija nastave Svet oko nas i Prirode i društva

12. Rad u kombinovanom odeljenju

13. Upoznaj i pokreni - podrška razvoju društvenosti kod učenika

14. Unapređivanje matematike u nižim razredima osnovne škole

15. Nastavnik kao kreator klime u odeljenju

16. Individualizacija nastave matematike u mlađim razredima osnovne škole

17. Lutkarstvo u nastavi i vannastavnim aktivnostima 1.deo

18. Lutkarstvo u nastavi i vannastavnim aktivnostima 2. deo

19. Lutkarstvo u nastavi i vannastavnim aktivnostima (praktični deo - učešće na FLUOŠ-u)

20. Lutkarstvo u nastavi i vannastavnim aktivnostima (praktični deo - učešće na FLUOŠ-u)

21. Kako kroz eksperimentalni pristup približiti prirodne nauke učenicima razredne nastave (Projekat - ruka u testu)

22. Metodički pristup obradi školske književnosti u mlađim razredima osnovne škole

23. Škola po meri svakog deteta

24. Osnaživanje mladih kroz učeničke parlamente

25. Inkluzivno obrazovanje i individualni obrazovni plan

26. Organizatori napretka u učenju

27. Priprema prezentacije za čas

28. Podrška unapređivanju obrazovno vaspitnog rada i osamrevenjivanju metodologije rada u mlađim razredima osnovne škole

29. kombinatorni zadaci u reči i slici

30. Od igračke do računara

31. Narodna tradicija u praksi

32. Reč, igra, stvaralaštvo u borbi protiv narkomanije

 

PRIMENA ZNANJA SA SEMINARA I PRIMENA INOVATIVNIH MODELA RADA U NASTAVNOM PROCESU

1. U periodu od 5 godina održala sam oko 40 oglednih časova kojim asu prisustvovali učitelji iz škole iz Dračića, direktor, pedagog i nastavnici. Više puta su časovim aprisustvovali i roditelji učenika, čak i aktivno. Na tim časovima primenjivala sam razne inovativne modele rada: integrativnu nastavu, interaktivnu, programiranu, paradigmatsku, igroliku, ambijentalnu, praktičnu, lutkarstvo u redovnoj nastavi, aktivno učenje....

2. Održala sam javni ogledni čas kome su prisustvovali pedagozi i psiholozi valjevskih škola.

3. Održala sam dva ogledna časa kojima su prisustvovale prosvetne saradnice Školske uprave Valjevo.

4. Zadnjih 5 godina u paru sa nekom od koleginica učiteljica iz naše škole pripremam tematske dane.

 

NAGRADE

Na literarnim konkursima moji učenici osvajali su nagrade na svim nivoima: opštinskom, regionalnom, republičkom, a jedna nagrada je čak na međunarodnom nivou (Rad - moja vera). Neke od nagrada su za grupne radove, jer ja insistiram na timskom radu kod svojih učenika. To su nagrade u okviru konkursa "Zdrava hrana" i "Čuvajmo okolinu" ekološki konkurs.

Dve godine sa mojim učenicima učestvovala sam na FLUOŠ-u (Festivalu lutkarstva osnovnih škola) i na regionalnom nivou dobila 4 nagrade:

  • za najbolji lutkarski scenario dramatizacije "Lakomi mačići"
  • za iskazano lutkarsko umeće
  • za jasno izraženu vaspitnu poruku adaptiranog teksta "Tri praseta"
  • za uspešnu scenografiju i vođenje lutaka u autorskoj predstavi "Decembar u Sremu"

Kao jedini predstavnici grada Valjeva moji učenici su zadnje tri godine učestvovali na Dečijem hepeningu u Beogradu koji se svake godine organizuje kao završnica Dečije nedelje. Učenici su izvodili predstave prema mojim scenarijima "Sebični džin" i "Snežana i sedam patuljaka".

  • Član sam Vukove zadužbine, ogranak Valjevo
  • Predsednik sam organizacije "Prijatelji dece" Valjevo

U martu 2011. godine bila sam nominovana za godišnju nagradu grada Valjeva u oblasti vaspitno-obrazovni rad. Naravno, nisam je dobila jer u Valjevu rad nije kriterijum za dobijanje nagrada.